Berikut adalah struktur organisasi LPPM STMIK Bina Sarana Global :

Muhammad Iqbal HanafriKetua LPPM : Muhammad Iqbal Hanafri, S.Pi., M.Kom.

 

Syaipul RamdhanStaff LPPM : Syaipul Ramdhan, M.Kom.